VÍTEJ MILÁ DUŠE NA MÉ JEDNODUCHÉ (v jednotě ducha) STRÁNCE!

Brzy nadělím sama sobě web nový!!!

Plný obrázků a léčivých slov...přehledný a funkční...prostě takový, jaký by měl být,

který bude budit důvěru ve mně:-)

Moc se na něj těším...

Nádherné podzimní dny přeje

Terka Rybová jménem Duše

***ALTAIA***

...Lásku a Světlo všem a všemu...

...Zřím Světlo Tvé Duše a věř, jak krásná a věčná je...vím, že ano a pak už nebudeš jen věřit, ale VĚDĚT...

 

...KDO JSEM???...

...věčná duše, která prožila velmi mnoho životů na Matce Zemi a na některé jsem se rozpomněla...

...některé otisky mé tvorby z minulých životů tu stále jsou připomínány a tak se věčnosti dotýkám...vím, že je...

...nikomu nic nemusím dokazovat a už ani sama sobě...jsem svobodná a jsem v jednotě sama se sebou a se Stvořitelem...a z této podstaty vychází to, co tvořím...

..."JSEM"...

...Příběh mého SRDCE...

Ráda bych se představila tomu, kdo mě jinak než zná…Jmenuji se Tereza Rybová, bydlím celý život ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Než jsem se vdala, měla jsem příjmení Králíková, takže říši zvířátek jsem, jaksi neopustila:-). Jsem však také Altaiou. Jména své Duše Altaia si velmi vážím a jsem za něj vděčná. Energie, která s ním přichází, se mnou souzní, miluji ho a moc mi pomáhá se více a více otevřít svému poslání tady na Zemi. Tomu, kdo by dumal nad významem jména... znamená žena světla. Podporuji ženy v pochopení sebe sama, v tichosti, v ukotvení svých schopností a v Lásce. Pomáhám a umožňuji ženám vyzářit SVĚTLO JEJICH DUŠÍ do širokého okolí...Mým posláním tady je léčit, uzdravovat, být prostřednicí mezi Nebem a Zemí, obnovovat to, co bylo zapomenuto...Hladit láskyplným slovem, myšlenkou i činem...

Narodila jsem se ve slunečním znamení Lva 22. 8. v roce 1987 a od malička cítím velmi silné spojení se Sluncem, sluneční energií a velmi silně také s energiemi starověkého Egypta…Datum je pro mě od malička tak numerologicky silné a vždy jsem si ho velmi vážila a v nitru jej oslavovala...Osmička je číslo věčnosti...Vždy jsem přirozeně věděla, že existuje vyšší síla, Zdroj, který nás všechny přesahuje a nikdo mě nikdy nepřesvědčil o opaku. Opět se rozpomínám na všechny své schopnosti, talenty, které mi byly darované a které tady na Zemi mají sloužit k uzdravení a že je mám sdílet…ve slovech…v emocích…myšlenkách…v energiích…a už se konečně nebát „být tím, kým opravdu jsem“ a vyzařovat světlo své duše.

Mé srdce a celé mé nitro se v tomto roce ještě více otevřelo a naplnilo láskou a pokorou ke všem a všemu, co tady je…ale v minulosti tomu bylo jinak. Vzpomínky na krásné láskyplné emoce ze svého dětství sdílet nemohu, protože je nemám ve svých vzpomínkách, ale jsem velmi vděčná za vše, protože tak to mělo být, tak jsem si to přitáhla...Děkuji za vše, co mě rodina naučila a co mně předala...Nejvíce děkuji mamince a tatínkovi, že jsem díky nim mohla přijít na Zem... Nejvíce si z dávné minulosti vzpomínám na pocity ponížení, na slovní útoky, křivdy, bolesti ega, plno strachů, pochybností, nejistot…ale jsem moc ráda, že jsem poznala "tmu", abych věděla, jaké to tam je a jaké je to nyní nádherné ve "světle". Tedy vím a tuto zkušenost mi už nikdo nevezme...

Pamatuju si, že už jako malá holka jsem vnímala pocity ve svém srdci a především energie z různých situací, z různých lidí, filmů i energie, které vycházely z domů, míst atd. Pochopila jsem, že hmota vyzařuje energie na základě energie majitele. Cítila jsem pravé úmysly, pravdu i lež, energie a skryté emoce i myšlenky a to se zesílilo mnohonásobně do dnešních dnů...

Dokázala jsem být jako dítě však také zlá, nepřejícná, tvrdá, vzdorovitá, ukřivděná, závistivá, egoistická, sobecká, sebestředná a kdoví jaká ještě…každopádně jsem se nepřijímala a neměla se ráda a to stačí...a tyto energie se se mnou nesly žel ještě na střední školu. A tak těžko by uvěřil tomu někdo, kým jsem nyní tomu, jak mluvím, myslím, cítím, protože mě poznal před 18 lety úplně, ale úplně jinak. Letos mi přišlo, že jsem měla založeno energeticky ve své bytosti vše pro infarkt nebo jiné srdeční choroby do budoucna a nyní procházím už delším obdobím, kdy se mi vše v těle i duši dolaďuje a regeneruje.

Vědomě jsem se rozhodla přetvořit svůj rod, aby se už další nemoci srdce a jiné nešířily, proto jsem se rozhodla před početím prvního miminka nastoupit na cestu uzdravení, na cestu ke své duši…Tak jsem před 8 lety začala chodit na konzultace, číst léčivé knihy, navštěvovat kurzy a před početím druhého miminka jsem si uzdravila během půl roku alergii. To je má největší osobní zkušenost se sebeuzdravováním něčeho, co mě opravdu trápilo asi od 5 let... A tak jsem postupně získávala od narození synka v roce 2011 a následně narozením dcer v roce 2013, 2015 další zkušenosti, vědomosti a začala léčit své zraněné vnitřní dítě, které se nyní s nimi raduje a vychutnává si život. Více sdílím na osobních setkáních, pokud si lidé přejí...

...VZDĚLÁNÍ a SEBEROZVÍJENÍ...

8 leté Gymnázium v Uherském Hradišti

3 leté Bakalářské studium na Fakultě managementu a ekonomiky ve Zlíně

 Konzultace, semináře a příprava k porodu s MUDr. Vlaďkou Obdržálkovou...

Víkendový kurz s certifikátem: Etikoterapie: Cesta k sobě a cesta k druhým s Evičkou Marií Horákovou

3 denní kurz s certifikátem: Reflexologie ruky a nohy s Evičkou Marií Horákovou

Víkendový kurz s certifikátem: Etikoterapie: cesta ke zdraví opět s E. M. H.

kurz Motýlí masáže s Marcelkou Šťastnou

Víkendový kurz: Aktivní duchovní terapie s Jiřinkou Šťastnou

Nejvíce prožitých seminářů a konzultací mám se Šárkou Čechovou: Člověk-tvůrce svého života, které z celého srdce děkuji, že od začátku důvěřovala mým darům a talentům a pomáhala mi s jejich rozvinutím...Vědomosti, všechny afirmace a modlitby získané skrze Šárku velmi doporučuji, protože pomáhají...

Více než 10 velmi energeticky silných seminářů jsem prožila s Robertem Geistem, kterému také celým srdcem děkuji za vše, čeho se mi skrze něho dostalo od Boha...Velké léčivé dary mají jeho knihy...všechny mám přečtené i několikrát a děkuji...děkuji...děkuji...miluji a s pokorou a vděčností...že jsem mohla prožít, poznat, pocítit a očistit se...

Mnoho nádherných bytostí a léčivých seminářů jsem poznala na festivalech Doteky ženské/lidské moudrosti, které jsem pořádala v roce 2014, 2015, 2016. Z celého srdce děkuji svému manželovi, který vše finančně podporoval a svým dětem, které se mnou toto období zvládly, protože to byl proces vývoje nejen mé sebelásky, sebeúcty, ale také proces duchovního zrání, poznání...

Jedním z mých největších učitelů je na nebevzatý Mistr ze zlatých rovin Ježíš...a vím o přítomnosti a moudrosti svého Vyššího já...bytostech světla a lásky, se kterými jsem propojená skrze své srdce...

...O SVÉ PRÁCI= VÁŠNI=POSLÁNÍ...

"Když sloužíme druhým, ať už doma svým dětem, rodině nebo v práci zákazníkům, vždy prokazujeme službu Bohu, energii, která nás stvořila a která nás miluje, avšak vše má být v láskyplné rovnováze a vše má vycházet ze srdce...přijímání i dávání"

Jak krásná je naše Česká republika, srdce Evropy. Jak nádherné je žít naplno celým svým srdcem a hluboce mu naslouchat. Být ve svém středu znamená být ve svém srdci a cítit všechny a všechno kolem sebe. Uherské Hradiště je srdcem Slovácka a tam jsem letos v květnu v měsíci lásky založila své maličké centrum prostor Světla Duše, kde je vítán každý:

 • kdo si přeje uzdravit sám sebe
 • poznat sám sebe
 • kdo touží najít cestu ke svému nitru
 • kdo si přeje najít cestu ke svému srdci, aby našel cestu do srdcí ostatních...
 • Každý je v prostoru Světla duše opečován, přijímán takový jaký je...
 • Je vytvořen útulný prostor pro ztišení a naslouchání celým srdcem. Miluji předávat to, co skrze mě k druhému přijde od Zdroje a stále se zdokonaluji v této službě.
 • Svým klientům nabízím půjčování svých knih v oblasti seberozvoje a v ceně konzultací je vždy možnost v akutním stavu zavolat a po telefonu pomoci. Do ceny zahrnuji i případné darování nějakého natisklého materiálu...
 • Těžce nemocným lidem, kterým nevychází penízky na duchovní léčbu/ jak jsem četla na facebooku, že pojišťovny mnohdy neproplácely ani klasickou léčbu/ nabízím dar v podobě konzultací a AKTIVNÍ DUCHOVNÍ TERAPIE ZDARMA, pro mě bude darem UZDRAVENÍ ŽIVOTA. Každá nemoc je řečí duše projevenou skrze tělo a tak je zapotřebí léčit obojí...duši i tělo souběžně a pak je výsledek nejrychlejší a nejtrvalejší...Budu podporovat a radovat se z každého pokroku človíčka a darem pro mě jsou také další zkušenosti a poznání...zajímají mě však nejvíce 3 otázky: Miluješ svůj život? Ano/ Ne...Přeješ si být opravdu zdravý a žít tady na Zemi? Ano/ Ne... Pokud ano: Co všechno jsi ochotný pro své uzdravení udělat?

 

...KONTAKT...

Bc. Tereza Rybová

PORADENSTVÍ A SEMINÁŘE PRO ROZKVĚT ŽENSTVÍ, MATEŘSTVÍ A PARTNERSTVÍ.

Mobil: 776 79 69 67 i sms 

Mail: rybova@moudrostizeny.cz

altaia@centrum.cz

„Průvodkyně na Cestě Bytí sám sebou“

IČ: 749 87 437

Fb Doteky lidské moudrosti nebo jako Tereza Rybová

Vitrínka v Pasáži hotelu Slunce v Uherském Hradišti

„Žena je jako květ, čím více se otevře, tím více obohatí svět.“

„Čím více žena očistí své nitro, spojí se s ním a začne tvořit ze svého srdce, tím více lásky, něhy, radosti a léčivé energie přinese sama sobě, své rodině a celému okolí.“

„Dovol své Duši vyzářit Světlo.“

Tyršovo náměstí 440, budova Veslařského klubu u Moravního mostu, Uherské Hradiště

Pracovní doba dle objednání.

Prostor je také připraven pro miminka a starší děti, pokud by maminky neměly možnost hlídání:-) Pro děti je nachystané zázemí, hračky, kreslení…

Facebook: Doteky lidské moudrosti...vkládám pozvánky na akce

Na maily a sms reaguji, jak nejrychleji můžu v souladu s rodinou a s tím, co je teď a tady zapotřebí...proto se tedy omlouvám, pokud by odpověď trvala trochu déle.

 

LÉČIVÁ TVORBA V CENTRU SENZA MEDICAL v roce 2018

SLUŽBA BOHU=ŽIVOTU=MATCE ZEMI

„Jeden z nejcennějších způsobů, jak se můžeme navzájem uzdravovat, je vyslechnout své příběhy.“ Rebecca Fallsová

KONZULTACE…vnímám jako důvěryplný rozhovor dvou Duší a dvou Srdcí.

ČÍM VÍCE SE VZÁJEMNĚ OTEVŘEME, TÍM VĚTŠÍ ZÁZRAK UZDRAVENÍ MŮŽE PŘIJÍT. Pokud mi otevřete své srdce a půjdete s pravdou ven, s tím, co vás trápí, co si přejete vyřešit, uzdravit…pokud se odvážíte navázat důvěryplný vztah a rozhodnete se vydat na svou jedinečnou cestu sebepoznání, ráda Vás povedu s láskou a úctou k Vám…

V mnohém mohu inspirovat, pomoci, nasměrovat, ale jsou témata, se kterými jsem se nepotkala a v tom, v čem bych nedokázala poradit, se ráda rozvinu, obohatím a ráda informace předám na dalším setkání. Velmi se těším tomu, co nového může přijít…

 Ze srdce nabízím tyto služby v oblasti sebe-rozvoje:

 • SVĚTLO DUŠE /intuitivní propojení různých léčivých metod dle potřeb Duše a Těla/ záměrem je ztišení, odpočinek, spojení se svým Nitrem a uvědomění si světla své duše…2 hod. 800 Kč
 • Terapie Světla Duše…pro mě velký dar z nebes…vážím si jej a stále zdokonaluji tuto službu lidem, která mi přišla skrze nitro… vnímám to, jako pravé požehnání odlišné tomu, když jsem si v minulosti zaplatila kurz na něco a dostala návod, jak to mám dělat z rozumu…tady jde o naladění na jedinečnou bytost člověka…s láskou, úctou, pokorou k Tělu i k Duši a navíc také v pravdě a opravdovosti…

  Jak sám napovídá obrázek…spočinutí v náruči Matky Země…bylinné krémy, esence, uvnitřnění, utišení, naladění na své nitro …práce s myslí, srdcem, duší a láskyplné propojení všeho do JEDNOTY SE SEBOU SAMÝM A SE STVOŘITELEM…především však vedení do SRDCE a podpora BYTÍ SÁM SEBOU…Nádherný dáreček od mužů ženám nebo taky naopak…

  Je zapotřebí nejméně 2 hodinky až 2 a půl pro sebe…Doporučuji vědomý výběr datumu terapie i vzhledem k luně…intenzita se zesiluje úplňkem nebo novoluním…případně silnými numerologickými daty nebo jen čistě jednoduše naslouchat svému nitru, kdy je ten správný čas… také svůj den narození jako takový rituál znovuzrození a uctění pouti na Zemi je nádherným darem sám sobě:-)…Velmi doporučuji přijít se záměrem, co si přejete ve svém životě změnit, uzdravit atd. NEJLEPŠÍ NECHAT BYLINKY V KŮŽI PŘES NOC, když přijdete na večerní terapii...IDEÁLNĚ, CO NEJDÉLE když přijdete ráno nechat působit přes celý den...Je to nádherný START DO NOVÉHO DNE...

 • KOUZLO MATEŘSKÉ LÁSKY /sladění a souznění ženy a jejího děťátka1 hod. 400 Kč za oba
 • KONZULTACE PRO ŽENY: rozkvět ženství, sebe-vědomí, sebe-lásky, mateřství, partnerství, rozvoj svého poslání, navrácení radosti do života, pomoc s početím miminka, vědomá příprava k porodu atd. 1 hod. 300 Kč
 • KONZULTACE PRO MUŽE: soulad s ženami, které máte po svém boku (partnerky, dcery, maminky…), pochopení ženské a mužské energie a měsíční proměnlivosti ženy, harmonizace bytosti… 1 hod. 300 Kč
 • AKTIVNÍ DUCHOVNÍ TERAPIE/ intuitivní propojení různých léčivých metod dle potřeb Duše a Těla, záměrem je uzdravení příčiny konkrétní nemoci. 1 hod. 400 Kč
 • ŽENSKÉ KRUHY “ Červený stansdílení, uvolnění tancem lůna a meditace/ relaxace při menstruaci. Záměrem setkání je: zharmonizování hormonálního systému, sladění měsíčního cyklu, podpora hojení ran po porodech, posílení pánevního dna, podpoření plodnosti, souznění lůna a nitra, léčení ženské energie a ukotvení ve své ženské síle, posílení sebevědomí…puštění stresů, starostí po celém pracovním týdnu a dočerpání potřebných energií na víkendové tvoření s rodinou.
 • Dalším velmi silným záměrem takových setkání je pomoc našim rodům, Zemi, Vesmíru a Univerzu. Intuitivně propojíme dostupné metody seberozvíjení i vzhledem k lunární energii. Jinak budeme pracovat při úplňku a jinak při novoluní.
 • Přišlo mi také velmi přínosné setkávat se s muži v kruhu, protože je mezi námi mnoho vědomých, moudrých mužů, kteří se vydali na cestu sebe-rozvíjení a tak se můžeme vzájemně obohatit o různé pohledy.
 • SETKÁNÍ V KRUHU MAMINEK...záměrem je příjemně vystoupit z možného stereotypu a dopřát si dopoledne v kruhu podobně naladěných maminek na přírodnější a přirozenější cestu životem, ať už ve výživě, uzdravování, početí, příchodu miminek na svět skrze lotosový porod atd. Alternativy v přirozené ochraně před početím miminka, vědomý přístup k výchově dětí a mnoho dalších témat...vždy intuitivně, co nám přijde...Přeji si, ať si ženy s miminky odpočinou a dočerpají energie nejen informace:-)...těhulky jsou také vítané a ženy, které si přejí počít miminko...
 • SETKÁNÍ V KRUHU RODIČŮ...záměrem je sdílení aktuálně toho, co rodiče může trápit a navržení cest, jak uzdravovat situace s dětmi a jiné. Společně svou energií zapracujeme na uzdravení vztahů se svými dětmi. Hlubší porozumění a pochopení...

Tato setkání se budou konat u minimálního počtu nahlášených to je pro mě 2 lidé a se mnou jsme již 3 tvořící kruh.

 • SOBOTNÍ CELODENNÍ PROŽITKOVÉ SEMINÁŘE SVĚTLA DUŠE OD 10 DO 18 hod.:

Obsah těchto seminářů dotvářím už třetí rok a tak jsou stále více živější a nabyté energiemi a prožitky:-)

 • Žena a její Nitro
 • Žena a Muž
 • Žena a Dítě
 • Dle mých zkušeností největší zásah do Duše a největší pokrok lze učinit na celodenním setkání, kde se blížeji poznáme. Předám vám ze sebe vše, co do toho dne do sebe nasaju k danému tématu. Stále se učím a přichází nová a nová uvědomění s každým úplňkem a novoluním, někdy s každým prostým dnem. Těším se daru propojovat daná životní témata v obou rovinách…v rovině nebeské, nehmotné a v rovině hmotné, pozemské. Program každého setkání je stvářen intuitivně dle nacítění skupiny, ale určitě se bude konat energetické tvoření, budeme tancovat, sdílet radost, intuitivně kreslit, čichat vůně přírody, ztišíme se a ponoříme do svého nitra aj. Položíme si spoustu otázek a domů dostanete spoustu inspirace. Necháme se překvapit, co vše přijde za úkoly…Informace k danému setkání přichází někdy dva dny dopředu, někdy den, někdy týden…
 • NOVÁ CENA ve věčnosti, kterou budeme stvářet společně: 888 Kč za 8 hodinové setkání. Pitný režim zajištěn.
 • Prosím pohodlné oblečení a sukýnku na tancování, deku a polštářek, deníček, psací potřeby, kamínek nebo jiný talisman pro štěstí, vše pro nejvyšší možné pohodlí.
 • Seminář se koná pro minimální počet 2 ženy a maximální počet 10 žen.
 • ÚTERNÍ PROŽITKOVÁ SETKÁNÍ S PŘEDÁNÍM HODNOTNÝCH INFORMACÍ
 • Vítáni jsou i muži :-) od 17 hod. do přibližně 19.hod 150- 300 Kč
 • SETKÁNÍ ŽEN U PŘÍLEŽITOSTI: oslavy prvních měsíčků u dcerky a uvítání mezi ženami, před svatbou jako vědomé vstoupení do manželství, podpora ženské síly a energie před porodem a otevření se mateřství, uvítání miminka na světě, životní změny jako je např. po 6 letech mateřské dovolené nástup do práce,  rozchodu, vstupu do menopauzy, rozloučení s partnerem…Na přání skupinky žen lze stvořit cokoliv:-)...běžně se nazývají RITUÁLY, ale prosím o nic čarodějného se nejedná:-)
 • Osobně mohu sdílet své zkušenosti s rituály a vždy mi byly oporou, obrovskou pomocí, obohacením a vždy mě posunuly dál na mé cestě životem, takže prožívat je SMYSL MÁ:-) a ještě mi i pomohly uvědomit si své talenty a dál je rozvíjet...
 • Oslava či rituál pomáhá zvědomit určitou přechodovou fázi v životě...když se se vším zharmonizuje 1. maminka, pak vše v harmonii přijímají i více děti a partner po boku ženy.
 • PŘÍLEŽITOSTI SETKÁNÍ ještě v letošním roce 2018

  „Jsem velmi vděčná za požehnané dary svého nitra…skrze ně mohu pomáhat, sloužit, uzdravovat, radovat se a vychutnávat si život…mám sdílet a šířit dál a tím prokazovat lásku, úctu a oddanost síle, která nás stvořila.“

  „Ten, kdo ucítí volání svého nitra, je vítán v prostoru, kde září světlo a krása každé duše…“

 • 30. 11. ŽENY A MUŽI v kruhu rovnocennosti. Sdílení, podpora, načerpání potřebných energií, energetická práce pro Zemi i Nebesa. Od 18 hod. 120 Kč

  PROSINEC

 • Novoluní: 7. 12. SETKÁNÍ v kruhu RODIČŮ: O dětech nové doby. „Indigové, duhové, diamantové děti.“ Od 18 hod. 120 Kč...

 • Pokud cítíte přijít i s dětmi, tak budu velmi ráda...Hračky pro miminka i větší děti mám nachystané...
 • 😊8.12. a 9.12. akce s Larou: Kruh porodních příběhů, O rostlinách a lidech😊 pozvánky od Lary pošlu na mail, tomu, kdo požádá...registrace probíhají u ní

 • 11. 12. SETKÁNÍ v kruhu MAMINEK S DĚTMI. Od 9 do 12 hod. 80 Kč

 • záměrem je sdílet své jedinečné cesty životem, sdílet své emoce, pocity, dojmy na mateřské "dovolené", sdílet své porodní příběhy a jiné příběhy svého ženství, které lze vždy transformovat...Děti mají v prostoru zázemí a cítí se moc příjemně...jsou rovnocennou součástí kruhu a velkým přínosem...
 • 14. 12. SETKÁNÍ ŽEN v kruhu „Červený stan“: Vědomé léčení ženy. Od 18 hod. 120 Kč

 • 18. 12. O KRISTOVSKÉ ENERGII...sdílení toho, co o této energii víme, jak ji cítíme a jak se v nás rozvíjí...a co je třeba, aby mohla dál rozkvétat...Provede nás setkáním olejíček Srdce Krista...

 •  ZTIŠENÍ VE VÁNOČNÍM ČASE a UVĚDOMĚNÍ SI PODSTATY TOHO, CO JE V TOMTO ČASE OPRAVDU NEJDŮLEŽITĚJŠÍ. Od 17 hod. Dobrovolný příspěvěk

 • 21. 12. MEDITACE K UCTĚNÍ ZIMNÍHO SLUNOVRATU. Naladění na vánoční čas, co přijde skrze každého z nás je v kruhu vítáno. Od 18 hod. a konec se uvidí:-) Dobrovolný příspěvek

 • Maličký vánoční večírek v kruhu spřízněných duší než se rozejdeme za svými rodinami…vítáno cukroví...čajíček uvaříme😊 a spočineme v tomto čase...

Těším se na Vás velmi moc a tajím dech nad každým setkáním, protože vždy je kouzelné a jedinečné, neboť každé setkání…je posvátné setkání Duší…

S Láskou Terka Altaia

Pokud to cítíte pro své pohodlí, tak si s sebou můžete vzít deku, polštářek, svůj osobní talisman či drahý kamínek, deníček a pero, výživu dle svého pocitu.

Prosím o registraci alespoň den dopředu mailem, telefonicky či formou sms.
 mob. 776 79 69 67, E-mail: altaia@centrum.cz.

Omlouvání prosím přes sms, protože ten den, kdy pořádám akci se na mail dívám obvykle ráno a pak už vše chystám na setkání. Děkuji za pochopení.

 

 

 • 1

  Prostor Lásky, Bezpečí a Harmonie...

  Milovaná ženuško, prosím Tě vnímej tento čas, jako největší dar pro sebe a děkuj si, že jsi na ženský kruh přišla nebo si přeješ přijít, že sis to dovolila a že jsi našla odvahu...I krátký prožitek Jednoty má léčivý účinek...
 • 2

  Prostor pro Otevření svého Nitra...

  Je velmi přínosné věnovat večer před účastí na kruhu sama sobě několik minut a uvědomit si ZÁMĚR, s kterým na takové setkání přicházím. Můžeš si na papírek napsat otázky a radovat se, že na místě se setká moudrost mnoha žen a získáš mnoho pohledů a inspirace, jak daný "problém" vyřešit.
 • 3

  Prostor pro hluboké uctění ženské energie...

  Být vnitřně opravdovou ženou a dovolit si žít své ženské kvality, dary svého ženství...Být v souladu sama se sebou...Žít v rovnováze mužskou a ženskou energii, vnitřní ženu i svého vnitřního muže. Dovolme si být ženou...něžnou, jemnou a krásnou...královnou svého Srdce...
 • 4

  Prostor pro dočerpání sil a potřebných energií...

  Vytvoř si prosím pro sebe, co největší pohodlí (k dispozici máme pošltářky, deky). Pokud budeš cítit se projít, protáhnout, tak učiň...Doplňuj do svého tělíčka dostatek čisté vody...
 • 5

  Prostor pro obohacení, podporu a pomoc...

  Milovaná, pokud Tě svrbí na jazýčku nějaká otázka, tak se prosím nestyď ji položit, může být významná pro celou skupinu.
 • 6

  Sdílení osobních zkušeností prožitých skrze srdíčko...prožitek je víc než prázdná teorie:-)

  Přeji Ti krásný časoprostor a načerpání takových informací, jaké nyní potřebuješ...
 • 7

  Prostor pro Tebe...

  Vychutnávej si naplno Bytí sama se sebou. Je to akt Lásky a Úcty vůči sobě, že jsi odešla načerpat sílu, opustila rodinu/dům/práci a jdeš za svou Duší a svým Srdcem...Věř, že se vrátíš zpět ještě silnější než předtím. Nabytá energií a Láskou a vědomím, že nikdy nejsi na nic sama...
 • 8

  Informace získané na kruzích se Ti v životě s láskou projeví do takové míry, jak jim otevřeš své Srdce a do jaké míry si to dovolíš žít.

 • MÉ SRDCE MILUJE:
 • Děti, které přišly skrze mě a muže, který je nyní po mém boku
 • Tou nejčistší láskou jaké jsem nyní schopná miluji svou polovinu Duše
 • Tvoření zázraků
 • Drahé kamínky, nejvíc drúzy křišťálu, ametystu a růženínu...
 • Poslouchat léčivou hudbu
 • Něžné doteky, něžná slova, úsměvy a smích
 • Tvořit projekty, které léčí, posilují a podporují rozvoj vědomého ženství
 • Léčit a uzdravovat skrze slova, myšlenky, modlitby, skrze energii, dotek...
 • Zpívat a intuitivně tančit, ale když se nikdo nedívá a poslouchat můžou leda děti:-)
 • Opečovávat své tělo, když jsou na to penízky a čas: masáž, čokoládový nebo růžový peeling, olejíčkovat se
 • Vůně a esence
 • Květ života a vše, co s ním Monička Talpová vykouzlí:-)
 • Květiny a především růže
 • Filmy, pohádky, příběhy s hlubokým smyslem
 • Tvořit krásu a zdokonalovat životní prostor...
 • Dělat z chaosu řád, ale někdy i z řádu chaos…
 • Zažívat s dětmi radost, hravost, nadšení, mazlení
 • Učit se a dozvídat se nové věci, které vedou k větším a radostnějším prožitkům na Zemi
 • Když je všude čisto a hezky uklizeno
 • Když dávám vědomě věci na své místo a pak je tam opravdu najdu:-)
 • Zelený čaj a mléčnou čokoládu s velkými oříšky
 • Vegetariánská jídla, ale v tomto roce jsem se úplně zamilovala do hamburgeru:-)
 • Překročit občas „komfortní zónu“ a udělat něco bláznivého, což sníst hamburger je:-), ale je to pro mě i velká slast...
 • Objímat stromy a spojit se s nimi skrze své srdce...
 • Miluju dary a poklady Matky přírody: oleje, bylinky, voda, oříšky, semínka, kytičky atd.
 • Vyhřívat se na sluníčku
 • Jen tak na trávě sedět nebo ležet a spojit se se Zemí...
 • Setkávat se s lidmi, kteří milují život, myslí pozitivně a září štěstím
 • Miluji sdílet svůj život s podobně naladěnými lidmi
 • Vidět a cítit Lásku, Klid a Mír
 • Miluji slyšet příběhy o uzdravení čehokoliv: vztahů, zdraví atd.
 • Zušlechtění a zdokonalení
 • Léčivé obrazy a jeden takový mám i ve svém prostoru Světla duše...a nádherně pomáhá při terapiích...
 • Miluji slova a jejich energii: JEDNOTA, BŮH, BOHYNĚ, VESMÍR, ZÁZRAK, STVOŘITEL, ZEMĚ, LÁSKA, ŠTESTÍ, SOUZNĚNÍ, SOULAD, USMÍŘENÍ, BLAHO A BLAŽENOST, MILOSRDENSTVÍ, HOJNOST, RADOST A ROZRADOSTNĚNOST, SVOBODA, DUŠE, PODSTATA, DUCH SVATÝ, ŽIVOTNÍ ENERGIE, VDĚČNOST, VĚČNOST, KOUZLO...
 • Léčení skrze telku:-)
 • FILM ODVÁŽNÁ VAIANA...tuto pohádku miluju velmi moc a vlastně úplně nejvíc... aktuálně pro mě nejléčivější dílo tvůrců Disney...Ženy prosím probuďte v sobě Vaianu...každá ji tam někde uvnitř sebe má:-) možná ještě spí, možná se krčí v rohu a neví, co dělat nebo si málo důvěřuje...čím víc si zpívám a tancuju s touto pohádkou, tím více léčím sebe samu...Stvořila se mi představa miliónů žen"Vaian" po celé Matce Zemi, jak jsou s ní skrze své srdce a dělohu spojené a jak vše společně léčí...Svět plný lásky, míru a radosti...Tak vzhůru do toho!!!

MILUJI MĚSTO ZLÍN, JEHO PARKY A ENERGII MÍSTA A FILOZOFICKÉ ZÁSADY TOMÁŠE BATI:-)

Studovala jsem 3 roky Fakultu ekonomiky a managementu, abych sebe samu poznala a zjistila, že to není směr, který je mou vášní a jde mi snadno, ale děkuju za všechny zkušenosti a vědomosti tam získané:-)

Velmi rezonuji s filozofií Tomáše Bati a hloubka jeho slov a myšlenek mi dochází čím dál více:-) Ta tvorba, kterou po sobě zanechal je prostě úžasná...

 • Podnikání je službou životu
 • Práce je službou životu
 • Posláním podnikání je služba
 • Všichni účastníci procesu musí mít zisk

„Moje práce má jeden účel: službu životu. Jsem nadšen životem. Miluji život. Přál bych si žít jej desetkrát po sobě beze změny nebo za každých podmínek. Přál bych si mít deset synů. Ne, abych mohl mezi ně rozdělit své jmění, ale abych je naučil žít a pracovat. Nyní jich mám tisíce, třeba jenom jeden nese moje jméno.“

Tomáš Baťa

JEHO INSPIRUJÍCÍ HESLA:

 1. ÚSPĚCH = 99 % POTU + 1 % NADÁNÍ
 2. VLÍDNÝ ÚSMĚV- NA PŮL ÚSPĚCH.
 3. ODVÁŽNÉMU ŠTĚSTÍ PŘEJE
 4. 99 NEZDARŮ- STÝ ÚSPĚCH
 5. VYDĚLANÝ HALÉŘ VÍC NEŽ DAROVANÁ STOKORUNA.
 6. SLOVA POMINOU, SKUTKY ZŮSTANOU.
 7. NEJDŘÍVE VYDĚLAT, PAK ROZUMNĚ VYDAT, NAKONEC USPOŘIT.
 8. NADŠENÁ ŽENA- ÚSPĚŠNÝ MUŽ
 9. PŘEKONÁVEJ PŘEKÁŽKY!
 10. VELKÝM TEN, KDO MÁ VELKÝ CÍL.
 11. PO DOBRÉ PRÁCI- DOBROU ZÁBAVU.
 12. COKOLIV DĚLÁŠ, DĚLEJ DOBŘE!
 13. RUCE JSOU NEJKRÁSNĚJŠÍM NÁSTROJEM!
 14. CHRAŇ PRÁCI PŘED FUŠERY!
 15. VYHRŇ RUKÁVY- PŮJDE TO!
 16. VAŽ SI SVÉ PRÁCE!
 17. UVAŽUJ POMALU, JEDNEJ RYCHLE.
 18. DEN MÁ 86.400 VTEŘIN.
 19. MOUDRÝ SE UČÍ OD KAŽDÉHO.
 20. MYSLI- MĚJ CÍL!
 21. ZDVOŘILOST NIC NESTOJÍ, ALE MNOHO PLATÍ.
 22. SILNĚJŠÍ TĚLO VÍC POSLOUCHÁ.
 23. VELKÝ ČLOVĚK SE POZNÁ PODLE KLIDU V TRAMPOTÁCH.
 24. UČ SE STÁLE.
 25. SEBEKÁZNÍ ZAČÍNÁ OPRAVDOVÝ ŽIVOT.
 26. HLEDEJ CHYBY NEJDŘÍV U SEBE.
 27. CHYTRÁK DĚLÁ NA ZAČÁTKU, CO HLUPÁK NA KONCI.
 28. SILNÍ MILUJÍ ŽIVOT.
 29. ODVAHA- POLOVINA ÚSPĚCHU
 30. CO CHCEŠ, MŮŽEŠ.
 31. ZAHÁLKA- MATKA HŘÍCHU
 32. KAŽDÝ SÁM SVÉHO ŠTĚSTÍ STRŮJCEM.
 33. NEVYHÝBEJ SE BOJI, I KDYBY TI HROZILA PORÁŽKA.
 34. BEZ ROZUMU DO PRÁCE- BEZ PENĚZ DOMŮ.

 

MILUJI LÉČIVÁ SLOVA PRO POHLAZENÍ NA DUŠI

 • Moudrosti od Petra Casanovy: „Chce to velkého člověka, aby přiznal chybu, a ještě většího, aby se ji snažil napravit.“
 • „Láska není o tom, jak často si dva říkají „Miluji tě“, ale jak často dokazují, že je to pravda.
 • „Vzdálenost mezi lidmi se neměří na km. Dva mohou být přímo vedle sebe a citově vzdáleni a dva na opačných pólech Země a přitom být stále spolu.“
 • „Když dvěma lidem na druhém záleží, vždycky k sobě najdou cestu. Bez ohledu na to, jak obtížné to je.“
 • „Buď mi věříš, a pak žádné vysvětlení nepotřebuješ. Nebo mi nevěříš, a pak žádné vysvětlení nestačí.“
 • „Dotýkej se jejího Srdce- ne těla. Okrádej ji o její pozornost- ne o čas. Jednej tak, ať nešetří úsměvem- ne ať plýtvá slzami.“
 • „To nejdůležitější na jakémkoli úspěchu není to, co získáváme, ale to kým se stáváme.“
 • „Kdykoli chceš něco velkého dokázat, nepřemýšlej, jak velké jsou překážky, ale jak velký jsi ty sám.“
 • „Ani všechny oceány světa nepotopí loď, dokud se voda nedostane dovnitř. Stejně tak mně neublíží žádná negace, pokud jí to sám nedovolím.“
 • „Každou chybu děláme v životě pouze jednou. Chyba, kterou uděláme podruhé, už není chyba. Je to volba!“ Petr Casanova
 • „To nejkrásnější na světě nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky, nezachytitelné vteřiny.“ Karel Čapek
 • „Když mluvíme pouze opakujeme, co známe. Ale když posloucháme, možná se dozvíme něco nového…“ Dalajláma
 • „Tvůrce Láskou nadšený je silnější než všechny vědy Lásky zbavené.“Knihy Anastasia, Vladimir Megre
 • „Spravedlnost není dát všem dětem to stejné, ale dát každému z nich to, co právě potřebuje.“ Lucie Vlachopulosová
 • „Ty nejkrásnější poklady to nejsou šperky samý třpyt, nejde je vzít do ruky, ty musíš ve svém Srdci mít. Ty světské statky pominou tak, jako roční období. Jen pravý poklad přátelství Tvou Duši navždy ozdobí.“Zvonilka a ztracený poklad, pohádka Disney
 • Někdy naše světlo zhasne, ale je jinou lidskou bytostí znovu rozdmýcháno do plamene. Každý z nás dluží své nejhlubší díky těm, kteří toto světlo znovu zažehli.“ Albert Schweitzer
 • "Bolest je závažný rozhovor Boha s člověkem" říká Anastasia...

  "Prostřednictvím tvé bolesti a zároveň i Své Ti sděluje nepřijatelnost tvého způsobu života. Pokud jej změníš, zmizí bolest a odejde nemoc." "...Nespokojenost je jen neschopnost využívat energii Lásky..." a mnoho dalších krásných výroků, které mění vědomí lidí a uzdravují celý svět.10. kniha Anasta, Vladimir Megre

 • "Kdybych měla své dítě vychovat znovu, vybudovala bych pro něj nejdřív sebeúctu a pak teprve dům.

  Prstem bych víc malovala a míň hrozila.

  Méně bych ho opravovala a víc si s ním vykládala.

  Nedívala bych se na hodinky, ale prostě bych se dívala.

  Nestarala bych se tak o učení, ale prostě bych se starala.

  Chodila bych víc na procházku a pouštěla víc draků na provázku. Přestala bych si hrát na vážnou, ale vážně bych si hrála.

  Proběhla bych víc polí a viděla víc hvězd.

  Víc bych ho objímala a míň s ním „válčila“.

  Viděla bych v žaludu častěji dub. Nebyla bych přísná, ale přístupná. Neučila bych ho lásce k síle, ale naučila bych ho síle lásky.“

  Diane Loomansová

CHCI ZÍSKÁVAT INFORMACE O DALŠÍCH AKCÍCH...

Stačí zanechat Tvoji e-mailovou adresu.

Jakmile to bude možné, budou Ti zaslány pozvánky.

CHCI SI REZERVOVAT MÍSTO

Na všechny akce je lepší si místečko zarezervovat a mít jistotu pohodlného usazení:-).

Samozřejmě je možné se spontánně rozhodnout, žít v přítomném okamžiku a dojít i bez předchozí rezervace, pokud to tak budete cítit.

 

 

Povídání s Gábinkou Filippi a s Evičkou Struhelkovou na prvním festivalu 16.11. v roce 2014

Záznamy z programu prvního festivalu 15. a 16. listopadu 2014

...JSI VĚČNÁ LÁSKA A SVĚTLO...JSI ZÁZRAK...MŮŽEŠ VŠECHNO...

a pokud v to nevěříš a vnímáš se úplně jinak, možná potřebuješ pomoci navést zpět na CESTU KE SVÉMU NITRU...

Těším se na Tebe, pokud mi necháš e-mail, tak mohu posílat pozvánky na akce...děkuji za Tebe a Tvůj čas věnovaný tomuto webu...děkuji za šíření povědomí o tvorbě, která skrze mě přichází...

S Láskou, Radostí, Soucitem a Nadějí

Terka Altaia Rybová

DĚKUJI ZA ZPĚTNOU VAZBU:-)

Tvému festivalu, který vzniká z nadšení a víry v jeho smysluplnost a užitečnost a kterému velice fandím.
Mé setkání s Tebou jako osobou je pro mě řeka duhové vlnící se vody, která radostně tryská a duhové kapičky se rozlétají do všech stran, aby zalévaly zapomenutá, mnohdy zaschlá seménka ženské přirozenosti v nás všech. Cítím blahodárný vliv této živé vody sama na sobě a vidím ho i všude kolem Tebe i v Tobě. Jsi přesvědčená a nadšená a toto šíříš i dál. Otevíráš ostatním obzory, sama sebe, své srdce a dáváš prostor těm nesmělejším, aby našli sílu a chuť otevřít sami sobě i ostatním svá srdce, ty jejich jedinečné chrámy. Otevřenost a poznání. Cesta. Ženství...Toto se mnou rezonuje a to mi přinášíš spolu s ostatními. To přináší Festival Ženské moudrosti - možnost setkání sám se sebou, s jinými mně spřízněnými druhy, s novými cestami, jak žít a prožívat...Vždy se máme od koho inspirovat a každý může být pro nás světlem, které nás osvítí tím styrým známým "Aha! Tak je to, vždyť já to přece vím!" A tak i já se, Tebou posilována, snažím být Jedinečná a užitečná. Za to Ti děkuji a těším se na Tvé další aktivity, podporuji Tě a ráda se budu na Tvé "Vizi spokojené společnosti" dále aktivně podílet.

S láskou a radostí v srdci
Hanka Dominiková

 

Milá Terezko, poznala jsem Tě na vysoké škole, kde jsme chodily do stejneho rocniku. Byla jsi velmi pilna a svedomita studentka. Moc jsi se snazila, i kdyz ne vzdy jsi pres vsechny sve povinnosti, kterych jsi z meho pohledu mela mnohokrat vice nez kdejaky jiny student, sklizela uspech. Svymi starostmi jsi pro me byla ne bezstarostna studentka holka, ale zena, ktera zacina drzet svuj zivot ve vlastnich rukou. Tve prekazky, ktere jsi pri studiu mela, podle meho nazoru nebyly neuspechy, ale naseptavaci: "Terezko, toto neni Tvuj svet, pojd a venuj se tomu, co ve skrytu duse milujes..." Rekla bych, ze narozenim Simonka se zacaly dit velke veci. Zacala jsi vnimat vice sebe samu, sve potreby a hledala jsi, co Te naplnuje. S kazdym dalsim rokem (a dalsim ditetem ☺) je videt, ze jsi na sobe udelala velky kus prace. Nasla jsi sebe, svou lasku k sobe i ostatnim kolem. Rozdavas radost, klid a usmevy na tvarich. Jsi pro me ucitel, ktery me privadi na myslenky, co delat jinak. Jsi inspiraci a vzorem, nejen jak v sobe probudit sve "ja", ale take jak se stat vnimavou a dobrou matkou. Davas mi nadeji, ze se clovek muze zmenit, kdyz sam chce. Dekuji Ti za vsechna Tva vlidna slova, lasku a energii, kterou na me pusobis. Mam Te rada.

S laskou
L.

Terezku jsem poznala na sklonku roku 2014. Byl to rok plný zvratů pro spoustu lidí včetně Terči. Je to žena s otevřeným srdcem, neustále hnaná sebepoznáváním i dětmi kolem sebe. Má své chyby jako každý. Ale umí rozdávat radost, lásku a optimismus a já jsem vždy měla potřebu jí minimálně stejnou měrou vracet. Je velmi empatická, pohladí slovem na duši. Přeji celé její rodině zdraví a úspěch v podnikání, protože si to zaslouží."

Veronika

Terka mě naučila najít v sobě to, co nám lidem bylo dáno a co jsme zapomněli. Pracovat se svou intuicí, kterou příroda věděla, proč nám dává. Se svou intuicí vůbec nepracujeme, nevyužíváme ji, bereme ji jako něco navíc, co nepotřebujeme. Pokud si svou intuici připustíme, začneme ji vnímat a poslouchat, vyhneme se spoustě negativních situací, předejdeme špatným zkušenostem, ať už ze sféry pracovní, tak rodinné a vztahové.

Další duchovní věcí, kterou mi Terka pomohla pochopit je význam ženství a mužství, který nám příroda také nadělila a kterou jsme opět zapomněli. A zapomněli jsme ji tak, že svět je nyní ve velké nerovnováze a nechápu, jak tato nerovnováha mohla zajít tak daleko, že muži jsou na mateřské dovolené a ženy vozí kolečka. Býti ženou a najít v sobě ženství není o tom, že si žena najde bohatého muže, leží celé dny na gauči a nic nedělá. Musíme se hlavně cítit být ženou a já jsem se v poslední době cítila jako muž, protože dnešní doba nám ženám nedává moc na výběr. Muži zapomněli, že oni se mají starat o bezpečí rodiny. A proto tuto roli za ně přebírají ženy.
MUZIKOTERAPIE
Muzikoterapie mě hlavně svými zvuky a tóny přenáší do přírody. Slyším plynout řeku, dout vítr a šumět moře. Jsou to ladné zvuky moc příjemné uším, které mne uklidňují. Během muzikoterapie uvolním tělo i mysl, nechávám se těmito zvuky uzdravovat, načerpám energii, odpočinu si, všechny problémy nechám odplynout. Protože tóny jsou vydávány nástroji v mé bezprostřední blízkosti, intenzivně a pozitivně ovlivňuje mou energii.
O FESTIVALU
Setkání čisté a pozitivní energie. Setkání mnoha zajímavých lidí, která jsou příjemná, doplněná o energií nabitým zbožím.
Vím, že na festivalu nepotkám závistivé negativní lidi, kteří se přišli předvádět. Můžu otevřeně mluvit o svých pocitech a prožívat je, protože vím, že jsou tam lidé, kteří mají podobné pocity a zkušenosti. V době festivalu patří můj čas jen mě samotné.

Jana

MILUJI KNIHY, FILMY, ČASOPISY, WEBY, LIDI, PRODUKTY... PROSTĚ VŠE, CO LÉČÍ A POMÁHÁ UZDRAVOVAT...

Miluji knihy od Luise L. Hay

Miluji knihy Anastasia, 10 knih, Vladimír Megre

Miluji hudbu od MAOKA

Miluji různé karty k domácí práci na svém seberozvoji např. karty Panny Marie, Nanebevzatí mistři od Doreen Virtue

Mám úžasnou zkušenost s....Tarakou Solei... www.taraka.cz

S Mílou Chýlkovou...www.ajurveda-masaze.cz

S Robertem Geistem...www.posvatnageometria.sk

Se Šárkou Čechovou...www.sarkacechova.cz

S léčivým dotekem a intuitivním tancem Hanky Dominikové

S Larou a jejím posvátným rituálem k uctění mé 30 leté pouti na Zemi a miluju její oleje:-)

S Markétou Blahovou...www.centrumzdraviuh.cz

S Lidkou Otradovcovou a zdravou výživou v obchůdku Sedmikráska ve Starém Městě u Uherského Hradiště

S Luckou Vlachopulosovou... www.lucievlachopulosova.cz

S Vlaďkou Hlavsovou...www.babocka-uh.cz

S bylinkami, krémy a kapičkami od firmy Energy...www.uh-energy.cz

Se Světlankou Hradilovou...www.unueco.cz

S lymfatickými masážemi od Darinky Solařové www.masazedarinaub.cz

 

 

 

 

 

:-)POSTUPNĚ STÁLE DOPLŇUJI A AKTUALIZUJI INFORMACE a TĚŠÍM SE NA NOVÝ WEB, SNAD I VY SI JEJ ZAMILUJETE :-)

***PŘEJI ŠŤASTNÉ DNY roku 2018 VE SVÉM SRDCI***

 

 

 

...CELÝM SRDCEM NÁM VŠEM PŘEJI VŠE BOŽSKÉ V NOVÉM ROCE 2019:-)...

...VŠICHNI JSME LÁSKOU A SVĚTLEM...

Kdo na to zapomněl?