***ALTAIA***

Z celého srdce Tě vítám na svých stránkách v tomto zázračném roce 2018!

Jmenuji se Altaia...jméno Duše znamenající žena světla. Podporuji ženy v pochopení sebe sama, v tichosti, v ukotvení svých schopností a v Lásce. Pomáhám a umožňuji ženám vyzářit SVĚTLO JEJICH DUŠÍ do širokého okolí...Mým posláním je léčit, uzdravovat, být prostřednicí mezi Nebem a Zemí, obnovovat to, co bylo zapomenuto...

Jak krásná je naše Česká republika, srdce Evropy. Uherské Hradiště je srdcem Slovácka. Jak nádherné je žít naplno celým svým srdcem a hluboce mu naslouchat. Být ve svém středu znamená být ve svém srdci a cítit všechny a všechno kolem sebe. Dávat a přijímat lásku.

2018 je rokem znamení PSA...element vzduchu: budou se řešit plíce a tlusté střevo...

náááááádech.....výýýýýýdech....jéééééé.....já žiji...dýchám...a to je zázrak:-)

Na podporu plicní energie si často zpívej cokoliv, co miluješ a směj se naplno od plic až Ti slzičky budou téct po tvářích:-) smích nás skutečně léčí...

Tento rok nám Matka Země vnese VÍTR DO VŠECH OBLASTÍ NAŠEHO BYTÍ...takže tam, kde byl nános těžkostí, stagnace... tak jej vítr rozmete, aby se vše rozproudilo a mohlo dál fungovat v čistotě, pravdě, lásce, přijetí a respektu a kdoví ještě jak:-)

2018 je rokem spolupráce na všech úrovních: Těla a Duše, Ženy a Muže, maminky a dětí, spolupráce všech našich buněk atd. Ještě více než kdy předtím bude zapotřebí v náročných situacích vše PRODÝCHAT a UTIŠIT SVOU MYSL a MÍT SE RÁDA...MILOVAT SE...MILOVAT SE...MILOVAT SE...

 

OMLOUVÁM SE VŠEM, PRO KTERÉ JE TENTO WEB JINAK NEŽ DŮVĚRYHODNÝ A PROPRACOVANÝ. VŠE MÁ SVŮJ VÝVOJ A JSEM VDĚČNÁ I ZA TUTO MOŽNOST SPRAVOVAT SI SAMA JEDNODUŠE WEB. VĚŘÍM, ŽE PŘIJDE ČAS A BUDE VYPRACOVANÝ A FUNKČNĚJŠÍ:-)

 

Facebook: Doteky lidské moudrosti. Přidej se a sleduj tak aktuální informace :-)

 

ŽIVÁ VITRÍNKA S HODNOTNÝM OBSAHEM, KTERÝ LÉČÍ LIDSKOU DUŠI SKRZE LÉČIVOU SÍLU SLOV

je stvořena v Pasáži hotelu Slunce v Uherském Hradišti

29.1. 2018...sdílím, co jsem prožívala...Matka Země volá: jdi ven na vzdoušek a já Ti pomůžu uzdravit Tvé tělo...jen dýchej...cítím první doteky jara...sluníčko...obloha v čase mezi 16 až 17 hod. u Moravy byla plná barev...taková nádhera...cítila jsem takovou vnitřní extázi šťastného Bytí na Zemi...slovy téměř nepopsatelné...každý strom a keř vše kolem z přírody ke mě vysílalo lásku...Měsíc v blížícím se úplňku se celou cestu na mě díval a byl mi i v zádech na zpáteční cestě...sice všude kolem auta a shon, ale v mém nitru obrovský klid a pokoj...říkám si, co se nikdo z nás ve škole nenaučil? Ani já za 16 let strávených v systému školství? UMĚNÍ ŽÍT NA ZEMI. A tak jsem se rozhodla se tomu umění naučit:-)

 

Co mohu napsat dnes 21.1. 2018 o své třicetileté pouti na Zemi?

Láska ve mně roste čím dál víc... k sobě i k Tobě...ke každé Sestře i Bratru a všemu kolem...k Bohu i Zemi...

Už VÍM, jak tvořím svůj život a to jaká jsem NYNÍ je výsledek mých MYŠLENEK, SLOV, EMOCÍ A ČINŮ...

Omlouvám se sama sobě...i Tobě...

Odpouštím sama sobě ...a všem...Prosím i ty, kdo čteš tyto řádky od-pusť...pusť všechny a všechno ve svém srdci, co Ti nyní brání milovat...

Roste ve mně empatie a obrovský soucit se všemi a vším...vím, jak jsem sama sobě tvořila obrovský stres a jak je tato doba pro mnohé jinak než snadná...ale...Ať se vám děje nebo dělo cokoliv, pozitivní zprávou pro každého je: VŠE LZE UZDRAVIT, ZHARMONIZOVAT, POKUD SI TO Z LÁSKY PŘEJETE :-)

Po mnoho životů jsem sbírala cenné zkušenosti tady na Zemi a dospěla k velkým poznáním, které mám sdílet...Už je čas ŽÍT NE ŽIVOŘIT:-)

Děkuji ze Srdíčka Věčněkrát a Vděčněkrát všem ženám, které na sobě pracují...

Děkuji za veškerou pomoc a vedení...od Boha, Univerza, Matky Země...děkuji své rodině a celému svému rodu, za to, že jsem skrze ně mohla přijít na Zem...

Děkuji za poznání různých"avatarů", se kterými jsem se mohla v tomto životě setkat, něco se od nich naučit, inspirovat se jejich moudrostí a uzdravit část sebe sama...a postupně se mi odkrývají další "tajuplná zákoutí mysli, srdce, duše", která je zapotřebí prozářit Láskou a Světlem. S tím co mám vyřešeno, mohu druhým pomoci, pokud si to přejí...

Děkuji za Dar svého Života, za to, že tu mohu BÝT, TVOŘIT a NAPLŇOVAT SVÉ POSLÁNÍ...

Děkuji za Lásku...že ji mohu žít a dál šířit...Láska je tou nejkrásnější, nejmocnější a nejléčivější energií, kterou jsem, kdy poznala...Pokud cítíme Lásku, můžeme dokázat všechno...Zázraky se nerodí na stromech, ale v lidském Srdci...

 

KONTAKT:

Altaia

Bc. Tereza Rybová

Mobil: 776 79 69 67 i sms 

Mail: rybova@moudrostizeny.cz

altaia@centrum.cz

ÚČETNICTVÍ: Marek Ryba, IČO: 67553257.

Pokud cítíš se se mnou setkat, tak je to možné dopoledne po předchozí domluvě nejméně 3 dny dopředu v Uherském Hradišti na příjemném místě... dle počasí: v parku, čajovně, kavárně...

Na maily a sms reaguji, jak nejrychleji můžu v souladu s rodinou a s tím, co je teď a tady zapotřebí...proto se tedy omlouvám, pokud by odpověď trvala trochu déle.

TVOŘÍM:

PROŽITKOVÉ SEMINÁŘE...ŽENSKÉ KRUHY...OSOBNÍ LÉČIVÉ SETKÁNÍ...POSELSTVÍ PRO JEDNOTU ŽENY...

 

 

VEČERNÍ SDÍLENÍ MOUDROSTI V ŽENSKÉM KRUHU V DĚTSKÉM HRACÍM CENTRU VE ŠTĚPNICÍCH

„Vědomosti jsou klíčem ke všemu.“ Z pohádky Sofie První

„A tak stále rozvíjejme svůj nekonečný ženský tvůrčí potenciál, rozkvétejme, obohacujme se vzájemně a sdílejme moudrost, kterou má uvnitř sebe každá z nás.“

Ke každému setkání mi přichází několik dní dopředu, co je zapotřebí tvořit, co mám vzít s sebou za knihy, esence, za léčivé karty atd. a také je pro mě překvapením, s čím ženy přijdou a tak cítím, že stačí jasně a stručně zformulovaný název tématu setkání.

S Láskou a Radostí  zvu na setkání a moc se těším:-)

Vždy od 19 do přibližně 21 hod.

Dětské hrací centrum Štěpnice, Štěpnická 1188, Uherské Hradiště.

www.centrumstepnice.cz

 

Běžná účast setkání= 200 Kč/ 10 akcí= 2 000 Kč.

!!!NOVINKA!!!NOVINKA!!!NOVINKA!!!

...Jako uvítací dáreček ještě v ÚNORU nabízím s Láskou a Radostí 8 ženám možnost investovat do svého seberozvoje...permanentky na 10 vstupů pouze  800 Kč to jest 80 Kč za jedno setkání :-)

OD BŘEZNA možnost zakoupení Permanentky na 10 vstupů= 1 600 Kč

Poznámka: Permanentky mohou být sdíleny:-)

CELOROČNÍ PROGRAM

 25. 1. PŘÁNÍ V NOVÉM ROCE: Jaké energie podporují tvorbu toho, co si v životě přejeme?

 1. 2. LÁSKYPLNÉ DOHODY PRO HARMONICKÉ SOUŽITÍ RODINY: vytvoření zázemí pro tvorbu našich snů

 1.3. SLADĚNÍ ŽENY S MĚSÍČNÍM CYKLEM: jak je možné JINAK žít v ženském těle

 22. 2. JEDINEČNÁ OSOBNOST DĚŤÁTKA: Jaké děti přicházejí nyní na Zemi a co nám svým chováním sdělují?

"Kdybych měla své dítě vychovat znovu, vybudovala bych pro něj nejdřív sebeúctu a pak teprve dům.

Prstem bych víc malovala a míň hrozila.

Méně bych ho opravovala a víc si s ním vykládala.

Nedívala bych se na hodinky, ale prostě bych se dívala.

Nestarala bych se tak o učení, ale prostě bych se starala.

Chodila bych víc na procházku a pouštěla víc draků na provázku. Přestala bych si hrát na vážnou, ale vážně bych si hrála.

Proběhla bych víc polí a viděla víc hvězd.

Víc bych ho objímala a míň s ním „válčila“.

Viděla bych v žaludu častěji dub. Nebyla bych přísná, ale přístupná. Neučila bych ho lásce k síle, ale naučila bych ho síle lásky.“

Diane Loomansová

8. 3. NĚŽNÁ JARNÍ OČISTA TĚLA I DUŠE: „Jak nahoře, tak dole. Jak uvnitř, tak vně.“

22. 3. PŘIROZENÉ DĚTI V NEPŘIROZENÉM SVĚTĚ: ADHD, hyperaktivita, poruchy pozornosti

 5. 4. ŘEČ NAŠÍ ZEMĚjak je možné se navrátit k našim kořenům

26. 4. ZDRAVÍ DĚTÍ V NAŠICH RUKOU: příčiny vzniků nejčastějších „onemocnění“

 10.5. CESTA DO SVÉHO SRDCE= CESTA DO SRDCÍ DRUHÝCH: Jak milujeme sebe, tak milujeme ostatní

 24. 5. MATEŘSTVÍ JAKO CESTA SEBEPOZNÁNÍ: možnost osobní transformace ženy i celého rodu

7. 6. LÉČIVÁ SÍLA ESENCÍ V ŽIVOTĚ ŽENY: jak si s nimi hrát v každodenním životě

 21. 6. ROZVOJ VZTAHU KE SPIRITUALITĚ DĚTÍ A RODIČŮ: jak společně rozvíjet šestý smysl

 2. 8. PRÁZDNINOVÉ SDÍLENÍ TANCE ŽIVOTA: možná u ohně :-) 20- 22 hod.

6. 9. MILUJ SVŮJ ŽIVOT: podzim a zima plná Lásky a Radosti

20. 9. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ROZVOJ TALENTŮ: domácí vs. školský systém

 4. 10. NAŠE HOJNOST: poslání VS. zaměstnání

18. 10. RITUÁLY V NAŠEM BYTÍ: oslava a zvědomění významných mezníků v životě s dětmi

 1. 11. ZAČÁTEK & KONEC: : opuštění starého, nefunkčního a pozvání všeho nového, čerstvého a „šťavnatého"

22. 11. TVOŘENÍ LÉČIVÝCH DÁREČKŮ S MANDALOU KVĚTU ŽIVOTA

6. 12. POSELSTVÍ VÁNOČNÍHO ČASU: jak si prohloubit vnitřní prožitek svátků a pozvání energií roku 2019. Možnost zakoupení dárečků a poukazů.

Pro své pohodlí si můžete vzít: oblíbenou deku či šátek na zabalení a svůj polštářek, deníček a psací potřeby:-) Jinak na místě máme k zapůjčení.

Zamilovala jsem si fialový salonek, kde se setkáváme i celý prostor centra. Miluji okolní stromy a energii, která tam je...Řeka Morava, element vody je nám ku pomoci...Moje holčičky to tam mají rády a těší se tam a já také, protože si tam odpočinu u čajíka:-)

Na místě máme vždy vodičku a drobné občerstvení a když cítím, tak připravím léčivý nápoj, bylinný čaj atd. Jinak si můžete zvlášť zakoupit kafíčko či cokoliv v aktuální nabídce.

Rezervaci místečka prosím buď mailem na rybova@moudrostizeny.cz

nebo sms na 776 79 69 67.

Případně osobně v Dětském centru u paní Matulové či jiné ženy, která tam aktuálně bude:-)

Děkujeme za případné sdílení dál a šíření povědomí o těchto akcích.

Pokud každá akce pomůže, alespoň jedné ženě a jejímu celému rodu, tak vím, že to má smysl :-)

 

 

 

 

 • 1

  Prostor Lásky, Bezpečí a Harmonie...

  Milovaná ženuško, prosím Tě vnímej tento čas, jako největší dar pro sebe a děkuj si, že jsi na ženský kruh přišla nebo si přeješ přijít, že sis to dovolila a že jsi našla odvahu...I krátký prožitek Jednoty má léčivý účinek...
 • 2

  Prostor pro Otevření svého Nitra...

  Je velmi přínosné věnovat večer před účastí na kruhu sama sobě několik minut a uvědomit si ZÁMĚR, s kterým na takové setkání přicházím. Můžeš si na papírek napsat otázky a radovat se, že na místě se setká moudrost mnoha žen a získáš mnoho pohledů a inspirace, jak daný "problém" vyřešit.
 • 3

  Prostor pro hluboké uctění ženské energie...

  Být vnitřně opravdovou ženou a dovolit si žít své ženské kvality, dary svého ženství...Být v souladu sama se sebou...Žít v rovnováze mužskou a ženskou energii, vnitřní ženu i svého vnitřního muže. Dovolme si být ženou...něžnou, jemnou a krásnou...královnou svého Srdce...
 • 4

  Prostor pro dočerpání sil a potřebných energií...

  Vytvoř si prosím pro sebe, co největší pohodlí (k dispozici máme pošltářky, deky). Pokud budeš cítit se projít, protáhnout, tak učiň...Doplňuj do svého tělíčka dostatek čisté vody...
 • 5

  Prostor pro obohacení, podporu a pomoc...

  Milovaná, pokud Tě svrbí na jazýčku nějaká otázka, tak se prosím nestyď ji položit, může být významná pro celou skupinu.
 • 6

  Sdílení osobních zkušeností prožitých skrze srdíčko...prožitek je víc než prázdná teorie:-)

  Přeji Ti krásný časoprostor a načerpání takových informací, jaké nyní potřebuješ...
 • 7

  Prostor pro Tebe...

  Vychutnávej si naplno Bytí sama se sebou. Je to akt Lásky a Úcty vůči sobě, že jsi odešla načerpat sílu, opustila rodinu/dům/práci a jdeš za svou Duší a svým Srdcem...Věř, že se vrátíš zpět ještě silnější než předtím. Nabytá energií a Láskou a vědomím, že nikdy nejsi na nic sama...
 • 8

  Informace získané na kruzích se Ti v životě s láskou projeví do takové míry, jak jim otevřeš své Srdce a do jaké míry si to dovolíš žít.

LÉČENÍ SKRZE TELKU:-)

FILM ODVÁŽNÁ VAIANA...aktuálně pro mě nejléčivější dílo tvůrců Disney...Ženy prosím probuďte v sobě Vaianu...každá ji tam někde uvnitř sebe má:-) možná ještě spí, možná se krčí v rohu a neví, co dělat nebo si málo důvěřuje...čím víc si zpívám a tancuju s touto pohádkou, tím více léčím sebe samu...Stvořila se mi představa miliónů žen"Vaian" po celé Matce Zemi, jak jsou s ní skrze své srdce a dělohu spojené a jak vše společně léčí...Svět plný lásky, míru a radosti...Tak vzhůru do toho!!! Máme co dělat:-)

LÉČIVÁ TVORBA PRO ŽENY V CENTRU ZDRAVÍ v roce 2018

ve spolupráci s dalšími ženami, které milují Život:-)

Milované ženy,

pro tento rok mi přišlo poselství k setkáním: větší spolupráce žen, učit se jedna od druhé s otevřeným srdíčkem a otevřenou myslí a tak...

...rozvíjejme svůj nekonečný tvůrčí potenciál, rozkvétejme, obohacujeme se vzájemně a sdílejme své zkušenosti a moudrost, kterou má uvnitř sebe každá z nás...ať Bohyně v nás se raduje a září všude kolem a ať Láskou uzdravuje všechny a všechno...

„Jeden z nejcennějších způsobů, jak se můžeme navzájem uzdravovat, je vyslechnout své příběhy.“ Rebecca Fallsová

Příspěvek za ženský kruh je nově za 200 Kč.

Od 18 hod. přibližně do 20 hod.

Ke každému setkání mi přichází několik dní dopředu, co je zapotřebí tvořit a pokud má být meditace, co mám vzít s sebou za knihy, esence, za léčivé karty či CD atd. a také je pro mě překvapením, s čím ženy přijdou a tak cítím, že stačí jasně a stručně zformulovaný název tématu setkání a v něm je obsaženo vše.

16. 1. CYKLICKÁ ŽENA A LUNÁRNÍ ENERGIE: jak tvořit v celém roce v souladu sama se sebou a v souladu s energiemi, které jsou tu pro nás

13. 2. POSELSTVÍ ANASTÁZIE, MOUDRÉ ŽENY ZE SIBIŘE: tvorba prostoru nejen pro početí a výchovu děťátka. Osvobození a Naděje na Jiný Svět.

"Bolest je závažný rozhovor Boha s člověkem" říká Anastasia...

"Prostřednictvím tvé bolesti a zároveň i Své Ti sděluje nepřijatelnost tvého způsobu života. Pokud jej změníš, zmizí bolest a odejde nemoc." 10. kniha Anasta, Vladimir Megre

"...Nespokojenost je jen neschopnost využívat energii Lásky..." a mnoho dalších krásných výroků, které mění vědomí lidí a uzdravují celý svět.

13. 3. VÝZVA: ŠTÍHLÁ DO LÉTA!

Nové pohledy na zeštíhlování Těla. Co z pohledu Duše brání hmotě Těla pustit kila tuků. Inspirace na super-výživné látky pro Tělo i Duši. Ráda sdílím všechna svá poznání v této oblasti a budu vás podporovat, jak budete potřebovat. Pro účastnice bude připravená zajímavá nabídka na konzultace v oblasti zeštíhlovaní v Centru zdraví. I já sama se ráda s vámi pustím do zušlechťování svého těla a tak v tom budeme "lítat" společně:-)

17. 4. DARY A POKLADY MATKY PŘÍRODY „ESENCE“: oslava a meditace darovaná Matce Zemi Nové Zemi Matce Gayi. Setkání plné vůní. HOST: překvapení:-)

15. 5. MILUJ SVŮJ ŽIVOT A TVOŘ ZÁZRAKY! Vše lze změnit. Vše lze uzdravit. Vše má svůj smysl. Vždy je Naděje. Vždy je Šance začít JINAK. „Zázraky se dějí tomu, kdo na ně věří.“ HOST: překvapení

12. 6. MANTRY V ŽIVOTĚ ŽENY.

HOST: Miluška Chýlková

10. 7. BYTOSTI SVĚTLA A LÁSKY V NAŠEM ŽIVOTĚ: komunikace mezi Nebem a Zemí.

HOSTÉ: Bytosti Světla a Lásky

14. 8. TVOŘENÍ S VĚČNOU MANDALOU „KVĚTEM ŽIVOTAPokud přijme pozvání žena s talentem tvořit s květem života, tak si ženušky budou moct stvořit i léčivé prádelko nebo něco jiného a získat velmi mnoho inspirace, jak s květem souznít a žít.

11. 9. ŘEČ NAŠICH ORGÁNŮ. JE TO NĚCO, CO SI PŘEJEME SLYŠET? Příčiny fyzických i psychických nemocí a jak je uzdravit. Jak se stát léčitelkou sama sobě i své rodince.

9. 10. ZDROJE NAŠÍ HOJNOSTI: ZAMĚSTNÁNÍ vs. POSLÁNÍ. Je to, co děláme skutečně TÍM, co je naším talentem? TÍM, co nás baví a naplňuje? Rozvoj našich Darů. HOST: překvapení:-)

6. 11. PODZIMNÍ OČISTA V SOULADU S CYKLEM ZEMĚ: opuštění starého, nefunkčního a pozvání všeho nového, čerstvého a „šťavnatého“ HOST: překvapení:-)

18. 12. UCTĚNÍ ROKU 2018 A POZVÁNÍ ENERGIÍ ROKU 2019. Slavnostní pocta Zemi a Nebesům. Možnost zakoupení léčivých dárečků a poukazů. HOST: překvapení:-)

Setkání se konají v Centru zdraví, Mariánské Nám. 126 (vedle ZUŠ),
Uherské Hradiště.

Pokud to cítíte pro své pohodlí, tak si s sebou můžete vzít deku, polštářek, deníček a pero.

Jinak na místě je vždy vodička, drobné výživné občerstvení a ženy pokud cítí, tak někdy donesou, co dobrého samy stvoří:-) Připravuje bylinné čaje a někdy i jiné léčivé nápoje jako je např. kurkuma latte. V cenně jsou zahrnuty i materiály a esence, olejíčky k danému tématu.

Nádhera vnímat symboly kolem sebe! Marie...královna lidských srdcí...a my na Mariánském náměstí:-)

Prosíme o registraci alespoň den dopředu mailem, telefonicky či formou sms.
 mob. 776 79 69 67, E-mail: altaia@centrum.cz, rybova@moudrostizeny.cz

Nebo u Markéty Blahové, která je Srdcem a Duší prostoru Centra zdraví, kde se svobodně může otevřít každý, kdo vstoupí:-)

www.centrumzdraviuh.cz

Děkujeme za případné šíření dál.

Děkujeme za přízeň a podporu. Velmi si toho vážíme.
Těšíme se na vás…

 

BLOG 

NÁVRAT K NAŠÍ PODSTATĚ

Pro mě je návrat ke kořenům prostý návrat k čisté lásce, přirozené intuici a moudrosti, ke spojení se svou Duší a se svým Srdcem, ale také návrat k Bohu, k našemu Nebeskému Otci, k Univerzu, opětovné sladění s naší Matkou Zemí, s přírodou...Být sám sebou, být Láskou a naplňovat své božské poslání...teď a tady na Zemi. Milovat všechny a všechno....Všichni víme, kam se lidstvo v současnosti odkloněním od výše uvedeného dostalo. Války, konflikty, stres, civilizační choroby, závislosti na drogách a alkoholu, zločiny, vraždy, jedy skryté ve vakcínách, jedy v potravinách, umělá výživa, umělé oplodnění= umělí lidé...

I v dávných časech dějin lidstva docházelo k různým přírodním katastrofám, jejichž záměrem bylo očistit jinak než čisté energie lidí. Země je žena. Naše Země je srdeční čakrou Vesmíru.

Stala jsem se pozorovatelem dění kolem sebe a ve světě obecně, pochopila jsem minulost lidstva, minulost, kterou beztak stvořily naše nesmrtelné Duše a teď jsme opět tady a máme opět svobodnou volbu, jak ŽÍT. A už jsem se rozhodla žít už jinak než ve své dávné minulosti. Postupně uzdravuji všechny oblasti svého života, řídím se svou intuicí a dělám to, co cítím a čím dál víc si přeji dělat už jen to, co miluji a co mi dělá radost.

Je čas, už je opravdu čas se navrátit k sobě, ke své skutečné podstatě. Jsem velmi vděčná za stvoření a šíření knih z edice Zvonící cedry. Anastasia, moudrá žena ze Sibiře. Autorem 10 kni je pan Vladimír Megre. Informace v těchto knihách jsou darem, milostí a požehnáním pro lidstvo. Je tam čistá pravda o různých událostech na Zemi a mnoho krásného, co nám pomáhá se osvobodit od všech systémů a zůstat na věčnost tím, kým je každý z nás... Bohem v lidském těle...

S Láskou, v Lásce a Naději pro Svět plný ZÁZRAKŮ 

Altaia

 

 

POSELSTVÍ PRO JEDNOTU ŽENSKÉ BYTOSTI

"hodnotný produkt ženám, který si lze nechat na přání stvořit"

Poselství pro Jednotu ženské bytosti, které dodává, posiluje a rozvíjí „7 s“: sebevědomí, sebelásku, sebedůvěru, sebejistotu, sebeúctu, sebepoznání a seberealizaci.

Pomáhá v oblasti: zdraví, práce, hojnosti, vztahů, vzorců myšlení a chování, emocí a pocitů, rozvoje talentů…

 Poselství tvoří:

 • Úvodní "první" setkání „Příběh Vašeho života“, co si vlastně přejete řešit...zajímá mě ZÁMĚR, s jakým si přejete, abych pro Vás spolu s Bytostmi Světla a Lásky tvořila
 • Zpracování Poselství do podoby "průvodce", který vám bude kdykoliv po ruce, protože se k němu budete třeba rok i déle vracet :-) (vytištěno barevně do kroužkovazby)
 • V každém případě VÍM jistě, že část POSELSTVÍ je o FYZIČNU jako takovém, protože máme HMOTNÉ TĚLO a žijeme ve HMOTĚ a část je o DUCHOVNU/NEHMOTNU/NEVIDITELNU:-), které je a vždy bylo, ať už v něj věříme nebo ne...
 • Součástí je i stvoření osobního krému či oleje...
 • Setkání s předáním a vysvětlením toho, co přišlo...
 • Ráda se setkám na příjemném a poklidném místě např. v čajovně nebo v kavárně...:-)

 

MILUJI MĚSTO ZLÍN, JEHO PARKY A ENERGII MÍSTA A FILOZOFICKÉ ZÁSADY TOMÁŠE BATI:-)

 • Podnikání je službou životu
 • Práce je službou životu
 • Posláním podnikání je služba
 • Všichni účastníci procesu musí mít zisk

„Moje práce má jeden účel: službu životu. Jsem nadšen životem. Miluji život. Přál bych si žít jej desetkrát po sobě beze změny nebo za každých podmínek. Přál bych si mít deset synů. Ne, abych mohl mezi ně rozdělit své jmění, ale abych je naučil žít a pracovat. Nyní jich mám tisíce, třeba jenom jeden nese moje jméno.“

Tomáš Baťa

JEHO INSPIRUJÍCÍ HESLA:

 1. ÚSPĚCH = 99 % POTU + 1 % NADÁNÍ
 2. VLÍDNÝ ÚSMĚV- NA PŮL ÚSPĚCH.
 3. ODVÁŽNÉMU ŠTĚSTÍ PŘEJE
 4. 99 NEZDARŮ- STÝ ÚSPĚCH
 5. VYDĚLANÝ HALÉŘ VÍC NEŽ DAROVANÁ STOKORUNA.
 6. SLOVA POMINOU, SKUTKY ZŮSTANOU.
 7. NEJDŘÍVE VYDĚLAT, PAK ROZUMNĚ VYDAT, NAKONEC USPOŘIT.
 8. NADŠENÁ ŽENA- ÚSPĚŠNÝ MUŽ
 9. PŘEKONÁVEJ PŘEKÁŽKY!
 10. VELKÝM TEN, KDO MÁ VELKÝ CÍL.
 11. PO DOBRÉ PRÁCI- DOBROU ZÁBAVU.
 12. COKOLIV DĚLÁŠ, DĚLEJ DOBŘE!
 13. RUCE JSOU NEJKRÁSNĚJŠÍM NÁSTROJEM!
 14. CHRAŇ PRÁCI PŘED FUŠERY!
 15. VYHRŇ RUKÁVY- PŮJDE TO!
 16. VAŽ SI SVÉ PRÁCE!
 17. UVAŽUJ POMALU, JEDNEJ RYCHLE.
 18. DEN MÁ 86.400 VTEŘIN.
 19. MOUDRÝ SE UČÍ OD KAŽDÉHO.
 20. MYSLI- MĚJ CÍL!
 21. ZDVOŘILOST NIC NESTOJÍ, ALE MNOHO PLATÍ.
 22. SILNĚJŠÍ TĚLO VÍC POSLOUCHÁ.
 23. VELKÝ ČLOVĚK SE POZNÁ PODLE KLIDU V TRAMPOTÁCH.
 24. UČ SE STÁLE.
 25. SEBEKÁZNÍ ZAČÍNÁ OPRAVDOVÝ ŽIVOT.
 26. HLEDEJ CHYBY NEJDŘÍV U SEBE.
 27. CHYTRÁK DĚLÁ NA ZAČÁTKU, CO HLUPÁK NA KONCI.
 28. SILNÍ MILUJÍ ŽIVOT.
 29. ODVAHA- POLOVINA ÚSPĚCHU
 30. CO CHCEŠ, MŮŽEŠ.
 31. ZAHÁLKA- MATKA HŘÍCHU
 32. KAŽDÝ SÁM SVÉHO ŠTĚSTÍ STRŮJCEM.
 33. NEVYHÝBEJ SE BOJI, I KDYBY TI HROZILA PORÁŽKA.
 34. BEZ ROZUMU DO PRÁCE- BEZ PENĚZ DOMŮ.

 

MILUJI LÉČIVÁ SLOVA PRO POHLAZENÍ NA DUŠI

 • Moudrosti od Petra Casanovy: „Chce to velkého člověka, aby přiznal chybu, a ještě většího, aby se ji snažil napravit.“
 • „Láska není o tom, jak často si dva říkají „Miluji tě“, ale jak často dokazují, že je to pravda.
 • „Vzdálenost mezi lidmi se neměří na km. Dva mohou být přímo vedle sebe a citově vzdáleni a dva na opačných pólech Země a přitom být stále spolu.“
 • „Když dvěma lidem na druhém záleží, vždycky k sobě najdou cestu. Bez ohledu na to, jak obtížné to je.“
 • „Buď mi věříš, a pak žádné vysvětlení nepotřebuješ. Nebo mi nevěříš, a pak žádné vysvětlení nestačí.“
 • „Dotýkej se jejího Srdce- ne těla. Okrádej ji o její pozornost- ne o čas. Jednej tak, ať nešetří úsměvem- ne ať plýtvá slzami.“
 • „To nejdůležitější na jakémkoli úspěchu není to, co získáváme, ale to kým se stáváme.“
 • „Kdykoli chceš něco velkého dokázat, nepřemýšlej, jak velké jsou překážky, ale jak velký jsi ty sám.“
 • „Ani všechny oceány světa nepotopí loď, dokud se voda nedostane dovnitř. Stejně tak mně neublíží žádná negace, pokud jí to sám nedovolím.“
 • „Každou chybu děláme v životě pouze jednou. Chyba, kterou uděláme podruhé, už není chyba. Je to volba!“ Petr Casanova
 • „To nejkrásnější na světě nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky, nezachytitelné vteřiny.“ Karel Čapek
 • „Když mluvíme pouze opakujeme, co známe. Ale když posloucháme, možná se dozvíme něco nového…“ Dalajláma
 • „Tvůrce Láskou nadšený je silnější než všechny vědy Lásky zbavené.“Knihy Anastasia, Vladimir Megre
 • „Spravedlnost není dát všem dětem to stejné, ale dát každému z nich to, co právě potřebuje.“ Lucie Vlachopulosová
 • „Ty nejkrásnější poklady to nejsou šperky samý třpyt, nejde je vzít do ruky, ty musíš ve svém Srdci mít. Ty světské statky pominou tak, jako roční období. Jen pravý poklad přátelství Tvou Duši navždy ozdobí.“Zvonilka a ztracený poklad, pohádka Disney
 • Někdy naše světlo zhasne, ale je jinou lidskou bytostí znovu rozdmýcháno do plamene. Každý z nás dluží své nejhlubší díky těm, kteří toto světlo znovu zažehli.“ Albert Schweitzer

MILUJI LÉČIVOU SÍLU SLOV, MODLITEB, AFIRMACÍ:-)

MILUJI OBDAROVÁVAT A POMÁHAT:-)

Modlitbička OSVOBOZENÍ SVÉHO SRDCE:

„Milovaný Nebeský Otče, milovaná Matičko Země, milované Univerzum, prosím vás o rozpuštění všeho, co mi brání žít ve svém srdci, ve svém středu, co mi brání hluboce naslouchat svému Srdci a být s ním spojená...Děkuji...děkuji...děkuji...

S láskou, pokorou a radostí pouštím ze své Mysli, ze svého Srdce i ze své Duše všechny své strachy, omezení, stres a nátlak.

Vzdávám se jich. Vzdávám se války a konfliktů sama se sebou.

Usmiřuji se sama se sebou a s celým světem. Jsem ve smíru se Životem. Jsem ve smíru sama se sebou. Oddávám se Lásce a svému Božství. Oddávám se svému Srdci.

Rozhodla jsem se milovat se, přijímat se a být na sebe i na druhé hodná, laskavá a milosrdná. Rozhodla jsem se žít klid a mír. Rozhodla jsem se pro Lásku.

Souzním se svým Srdcem, se svou Duší, se svou Božskou Podstatou. Jsem Věčná Láska a Světlo. Vidím krásu v každém a ve všem. Vidím a cítím krásu svého milovaného Srdce i své milované Duše.

Tvořím krásu a přeji si ji pro sebe a druhé tvořit. Tvořím bezpečný a láskyplný prostor pro sebe a svou rodinu. Pomáhám tvořit bezpečný a mírumilovný svět. Přeji si Mír pro celé lidstvo a pro vše živé na Zemi. Mír na planetě Zemi začíná Mírem v mém Srdci.

Dovoluji si změnit svůj život. Dovoluji si opustit to, co mi přestalo sloužit. Otevírám své Nitro novým energiím a novému myšlení. Dovoluji si svobodně žít. Dovoluji si žít svým Srdcem, protože miluji svůj život a vážím si sebe samé."

Srdíčko moje milované, co si se mnou přeješ tvořit?

Co vlastně upřímně miluju? Co mi dělá radost?

Co mě naplňuje vášní a co mě rozesměje?

 

 

CHCI ZÍSKÁVAT INFORMACE O DALŠÍCH AKCÍCH...

Stačí zanechat Tvoji e-mailovou adresu.

Jakmile to bude možné, budou Ti zaslány pozvánky.

CHCI SI REZERVOVAT MÍSTO

Na všechny akce je lepší si místečko zarezervovat a mít jistotu pohodlného usazení:-).

Samozřejmě je možné se spontánně rozhodnout, žít v přítomném okamžiku a dojít i bez předchozí rezervace, pokud to tak budete cítit.

 

 

Povídání s Gábinkou Filippi a s Evičkou Struhelkovou na prvním festivalu 16.11. v roce 2014

Záznamy z programu prvního festivalu 15. a 16. listopadu 2014

...JSI VĚČNÁ LÁSKA A SVĚTLO...

...JSI ZÁZRAK...

...JSI BOHYNĚ...

...DOKÁŽEŠ STVOŘIT VŠE, CO SI ZE SRDCE PŘEJEŠ...

...DŮVĚŘUJ SI A DŮVĚŘUJ SVÉ INTUICI...

...BUĎ NAVŽDY JEN TÍM, KÝM OPRAVDU JSI...

...VŠAK TY TAM NĚKDE UVNITŘ SEBE VÍŠ, KÝM MÁŠ BÝT...

Těším se na Tebe a děkuji za Tebe

S Láskou, Radostí a Soucitem a Nadějí

Altaia

DĚKUJI ZA ZPĚTNOU VAZBU:-)

Tvému festivalu, který vzniká z nadšení a víry v jeho smysluplnost a užitečnost a kterému velice fandím.
Mé setkání s Tebou jako osobou je pro mě řeka duhové vlnící se vody, která radostně tryská a duhové kapičky se rozlétají do všech stran, aby zalévaly zapomenutá, mnohdy zaschlá seménka ženské přirozenosti v nás všech. Cítím blahodárný vliv této živé vody sama na sobě a vidím ho i všude kolem Tebe i v Tobě. Jsi přesvědčená a nadšená a toto šíříš i dál. Otevíráš ostatním obzory, sama sebe, své srdce a dáváš prostor těm nesmělejším, aby našli sílu a chuť otevřít sami sobě i ostatním svá srdce, ty jejich jedinečné chrámy. Otevřenost a poznání. Cesta. Ženství...Toto se mnou rezonuje a to mi přinášíš spolu s ostatními. To přináší Festival Ženské moudrosti - možnost setkání sám se sebou, s jinými mně spřízněnými druhy, s novými cestami, jak žít a prožívat...Vždy se máme od koho inspirovat a každý může být pro nás světlem, které nás osvítí tím styrým známým "Aha! Tak je to, vždyť já to přece vím!" A tak i já se, Tebou posilována, snažím být Jedinečná a užitečná. Za to Ti děkuji a těším se na Tvé další aktivity, podporuji Tě a ráda se budu na Tvé "Vizi spokojené společnosti" dále aktivně podílet.

S láskou a radostí v srdci
Hanka Dominiková

 

Milá Terezko, poznala jsem Tě na vysoké škole, kde jsme chodily do stejneho rocniku. Byla jsi velmi pilna a svedomita studentka. Moc jsi se snazila, i kdyz ne vzdy jsi pres vsechny sve povinnosti, kterych jsi z meho pohledu mela mnohokrat vice nez kdejaky jiny student, sklizela uspech. Svymi starostmi jsi pro me byla ne bezstarostna studentka holka, ale zena, ktera zacina drzet svuj zivot ve vlastnich rukou. Tve prekazky, ktere jsi pri studiu mela, podle meho nazoru nebyly neuspechy, ale naseptavaci: "Terezko, toto neni Tvuj svet, pojd a venuj se tomu, co ve skrytu duse milujes..." Rekla bych, ze narozenim Simonka se zacaly dit velke veci. Zacala jsi vnimat vice sebe samu, sve potreby a hledala jsi, co Te naplnuje. S kazdym dalsim rokem (a dalsim ditetem ☺) je videt, ze jsi na sobe udelala velky kus prace. Nasla jsi sebe, svou lasku k sobe i ostatnim kolem. Rozdavas radost, klid a usmevy na tvarich. Jsi pro me ucitel, ktery me privadi na myslenky, co delat jinak. Jsi inspiraci a vzorem, nejen jak v sobe probudit sve "ja", ale take jak se stat vnimavou a dobrou matkou. Davas mi nadeji, ze se clovek muze zmenit, kdyz sam chce. Dekuji Ti za vsechna Tva vlidna slova, lasku a energii, kterou na me pusobis. Mam Te rada.

S laskou
L.

Terezku jsem poznala na sklonku roku 2014. Byl to rok plný zvratů pro spoustu lidí včetně Terči. Je to žena s otevřeným srdcem, neustále hnaná sebepoznáváním i dětmi kolem sebe. Má své chyby jako každý. Ale umí rozdávat radost, lásku a optimismus a já jsem vždy měla potřebu jí minimálně stejnou měrou vracet. Je velmi empatická, pohladí slovem na duši. Přeji celé její rodině zdraví a úspěch v podnikání, protože si to zaslouží."

Veronika

Terka mě naučila najít v sobě to, co nám lidem bylo dáno a co jsme zapomněli. Pracovat se svou intuicí, kterou příroda věděla, proč nám dává. Se svou intuicí vůbec nepracujeme, nevyužíváme ji, bereme ji jako něco navíc, co nepotřebujeme. Pokud si svou intuici připustíme, začneme ji vnímat a poslouchat, vyhneme se spoustě negativních situací, předejdeme špatným zkušenostem, ať už ze sféry pracovní, tak rodinné a vztahové.

Další duchovní věcí, kterou mi Terka pomohla pochopit je význam ženství a mužství, který nám příroda také nadělila a kterou jsme opět zapomněli. A zapomněli jsme ji tak, že svět je nyní ve velké nerovnováze a nechápu, jak tato nerovnováha mohla zajít tak daleko, že muži jsou na mateřské dovolené a ženy vozí kolečka. Býti ženou a najít v sobě ženství není o tom, že si žena najde bohatého muže, leží celé dny na gauči a nic nedělá. Musíme se hlavně cítit být ženou a já jsem se v poslední době cítila jako muž, protože dnešní doba nám ženám nedává moc na výběr. Muži zapomněli, že oni se mají starat o bezpečí rodiny. A proto tuto roli za ně přebírají ženy.
MUZIKOTERAPIE
Muzikoterapie mě hlavně svými zvuky a tóny přenáší do přírody. Slyším plynout řeku, dout vítr a šumět moře. Jsou to ladné zvuky moc příjemné uším, které mne uklidňují. Během muzikoterapie uvolním tělo i mysl, nechávám se těmito zvuky uzdravovat, načerpám energii, odpočinu si, všechny problémy nechám odplynout. Protože tóny jsou vydávány nástroji v mé bezprostřední blízkosti, intenzivně a pozitivně ovlivňuje mou energii.
O FESTIVALU
Setkání čisté a pozitivní energie. Setkání mnoha zajímavých lidí, která jsou příjemná, doplněná o energií nabitým zbožím.
Vím, že na festivalu nepotkám závistivé negativní lidi, kteří se přišli předvádět. Můžu otevřeně mluvit o svých pocitech a prožívat je, protože vím, že jsou tam lidé, kteří mají podobné pocity a zkušenosti. V době festivalu patří můj čas jen mě samotné.

Jana